Статут

Зміст статті

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Організація «Харківська платформа розвитку культури і туризму» (надалі — Організація) створена та діє за рішенням установчих зборів засновників Організації, у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до них та згідно з цим Статутом.
1.2. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві осіб, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим Статутом, а також для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.
1.3. Організація створена і діє на основі добровільності, вільного вибору території діяльності, рівноправності та відсутності майнового інтересу його членів, самоврядування, законності, гласності, прозорості, відкритості та публічності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4. Організація створена на невизначений термін.
1.5. Повне найменування Організації:

  • українською мовою — Громадська Організація «Харківська платформа розвитку культури і туризму»;
  • російською мовою — Общественная организация «Харьковская платформа развития культуры и туризма»;
  • англійською — Public Organization “Kharkiv Platform of Culture and Tourism Development”.

Скорочене найменування:

  • українською мовою — ГО «ХПРКіТ»;
  • російською мовою — ОО «ХПРКиТ»;
  • англійською — PO “KРC&TD”.

1.6. Діяльність Організації поширюється на всю територію України, має суспільний характер. Організація співпрацює з органами державної влади, з іншими юридичними особами, громадськими організаціями, рухами, фондами (в тому числі міжнародними) та окремими громадянами.
1.7. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.
1.8. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
1.9. Організація є неприбутковою, недержавною та некомерційною, що здійснює свою діяльність згідно із даним Статутом.
1.10. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.
1.11. Місце знаходження Організації: м. Харків.